Екстерно вредновање постигнућа ученика 9. разреда из Српског језика и Математике, школске 2016/17. године

Републички педагошки завод ће у школској 2016/17. години, у свим основним школама Републике Српске, провести екстерно вредновање постигнућа ученика деветог разреда из Српског језика и Математике. Екстерним вредновањем ће бити обухваћени ученици који похађају наставу по наставном плану и програму за основну школу.

Такође, Завод је, у сврху припреме ученика за екстерно вредновање постигнућа, припремио Каталоге испитних задатака за математику и српски језик, које од 01. фебруара 2017. године можете преузети на сљедећим линковима:

http://www.rpz-rs.org/pisma/Zbirka_zadataka_EVUP_16-17_-_Matematika.pdf
http://www.rpz-rs.org/pisma/Zbirka_zadataka_EVUP_16-17_-_Srpski_jezik.pdf


Екстерно вредновање постигнућа ученика 9. разреда и ове школске године ћемо провести експериментално, 25. и 26. априла 2017. године. Циљ екстерног вредовања је: утврдити ниво знања, умијења и вjештина из предмета Српски језик и Математика којима су ученици овладали на крају основне школе; утврдити процедуре екстернoг вредновања ученичких постигнућа низом задатака објективног типа; провјерити прихваћеност екстерног вредновања ученичких постигнућа од стране школа (наставника и ученика) и укупне јавности.

Директор
Др Предраг Дамјановић

Слично: