Основна школа "СОКОЛАЦ" РАСПОРЕД НАСТАВЕ

 МАЛА ШКОЛА:  ПРВА СМЈЕНА ДРУГА СМЈЕНА
1. ЧАС 7:30 – 8:15 12:50 – 13:35
2. ЧАС 8:20 – 9:05 * 13:40 – 14:25 *
3. ЧАС 9:20 – 10:05 14:40 – 15:25
4. ЧАС 10:10 – 10:55 15:30 – 16:15
5. ЧАС 11:00 – 11:45 16:20 – 17:05

 


 

I и II РАЗРЕД: ПРВА СМЈЕНА ДРУГА СМЈЕНА
1. ЧАС 7:30 – 8:15 12:00 – 12:45
2. ЧАС 8:20 – 9:05 * 12:50 – 13:35 *
3. ЧАС 9:20 – 10:05 13:50 – 14:35
4. ЧАС 10:10 – 10:55 14:40 – 15:25
5. ЧАС 11:00 – 11:45 15:30 – 16:15

 


 

ВЕЛИКА ШКОЛА:  ПРВА СМЈЕНА ДРУГА СМЈЕНА
1. ЧАС 7:30 – 8:15 12:50 – 13:35
2. ЧАС 8:20 – 9:05 13:40 – 14:25
3. ЧАС 9:10 – 9:55 * 14:30 – 15:15 *
4. ЧАС 10:10 – 10:55 15:30 – 16:15
5. ЧАС 11:00 – 11:45 16:20 – 17:05
6. ЧАС 11:50 – 12:35 17:10 – 17:55

 


* ВЕЛИКИ ОДМОР