ОСНОВНА ШКОЛА "СОКОЛАЦ" ДОКУМЕНТИ

Наставни план и програм за основну школу (2014)


ФОРМУЛАРИ

Годишњи план рада

Оперативни план рада

Тема за стручно усавршавање (образац)


ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

Закон о раду (2016)
Закон о раду, усвојен на Шеснаестој посебној сједници Народне скупштине Републике Српске, 28. децембра 2015. године.

Закон о основном образовању и васпитању (2008)

Прaвилник o oцjeњивaњу учeникa у oснoвнoj шкoли

Прaвилник o вoђeњу учeничкoг дoсиjea

Правилник о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи

Правилник о извођењу излета, екскурзија и школе у природи

Остали закони и правилници за основно образовање на сајту Владе РС:Ministarstvo prosvjete i kulture RS


 Адресар основних школа у Републици Српској