Upisano 69 prvačića u prvom upisnom roku

U Osnovnoj školi “Sokolac” upisano je 69 djece u prvi razred u prvom upisnom roku, a u drugom – avgustovskom očekuje se upis još oko 15 prvačića, rekla je pedagog-psiholog u ovoj obrazovnoj ustanovi, Momirka Borovčanin.

Ona je dodala da je u centralnu školu na Sokocu upisano 65 prvačića, 37 dječaka i 28 djevojčica, u područno odjeljenje Knežina tri, dva dječaka i jedna djevojčica i u područno odjeljenje Ravna Romanija jedan dječak.

U prvi razred se upisuju djeca koja navršavaju šest godina zaključno sa 31. avgustom. Prema riječima pedagoga, na zahtjev roditelja u prvi razred mogu biti upisana i djeca koja do 31. decembra navršavaju šest godina ukoliko komisija za upis ocijeni da su psiho-fizički sposobna i zrela za polazak u školu.

Ona je istakla da se prema evidenciji ove škole u drugom upisnom roku od polovine avgusta očekuje upis još 15 prvačića.

U Osnovnoj školi „Sokolac“ se nadamo da će u narednoj školskoj godini moći biti formirana četiri odjeljenja prvačića, što će zavisiti od uputstava Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i zakonskih okvira.

Pedagog škole je naglasila da je zadovoljna pripremljenošću djece za školu, ali i saradnjom sa Domom zdravlja “Dr Ljubomir Ćeranić”, koji je obavio preglede i ocijenio zdravstvenu sposobnost djece za polazak u školu, što je omogućilo blagovremen upis prvačića na Sokocu.

Mislim da bi se ubuduće više trebalo raditi na razvijanju govora kod djece, posebno kod fonda riječi, što se može ispraviti do početka školske godine i da bi vaspitna uloga roditelja mogla biti malo veća. 

Upis prvačića za školsku 2019/2020. godinu u Osnovnoj školi “Sokolac” počeo je 5. aprila i završen je danas.

U Osnovnu školu “Sokolac” u školskoj 2018/2019. godini upisano je 115 prvačića, a ova škola ima više od 900 učenika.

Slično: