Učenici petih razreda boravili u Školi u prirodi na Jahorini

Skola u prirodi HEADER1

Na osnovu Pravilnika o izvođenju škole u prirodi, čl. 15,16 i 17. (Službeni Glasnik RS br.67/09), komisija u sastavu: Janković Divna-direktor, Borovčanin Momirka–pedagog, Malović Dragica-pom. direktora, Rajić Biljana-psiholog i učitelji petih razreda, na sastanku održanom 11. 12. 2014. god. predložili su Nastavničkom vijeću Plan izvođenja škole u prirodi na Jahorini uz obrazloženje ciljeva i zadataka ovakvog oblika rada.

Cilj Škole u prirodi je višestruk, a prije svega to je: poboljšanje zdravlja, fizičkih i funkcionalnih sposobnosti, zdravstvene kulture i higijenskih navika, osamostaljivanje, sticanje novih i proširivanje ranije stečenih znanja putem neposrednog posmatranja i doživljavanja u prirodi.

Zadaci Škole u prirodi su: razvijanje odnosa u kolektivu, samostalno staranje o sebi, podsticanje stvaralačkog ponašanja, razvijanje sposobnosti za sadržajno korišćenje slobodnog vremena, razvijanje radoznalosti za pojave i događaje oko nas, razvijanje vizuelne percepcije, razvijanje osjećaja za muziku i izvođenje muzike, upoznavanje kulturno-istorijskih znamenitosti, prirodnih i drugih karakteristika kraja.
 
Nastavničko vijeće je usvojilo Plan o izvođenju škole u prirodi, a potom su svi organi upravljanja škole: Savjet roditelja, Savjet učenika, Školski odbor i roditelji bili upoznati sa njim.

Potom su uslijedile pripreme oko organizacije izvođenja Škole u prirodi. Za izvođenje i realizaciju Škole u prirodi izabrana je agencija Kontakt Turs sa Pala, koja je imala najpovoljniju ponudu sa cijenom od 225 KM, na bazi pet pansiona u Hotelu „Kristal“. Ova agencija je u dosadašnjoj saradnji sa našom školom pokazala izuzetnu odgovornast i profesionalnost u radu.

Učitelji petih razreda su održali nekoliko roditeljskih sastanaka i dogovora o svim bitnim detaljima oko priprema i odlaska na Jahorinu u Školu u prirodi. Roditelji nisu imali nikakvih primjedbi i imali su dovoljno vremena da pripreme djecu za boravak u kolektivu od pet dana. Od 101 učenika krenulo je njih 68. Direktorica Osnovne škole „Sokolac“, Divna Janković se potrudila da uz pomoć Opštine Sokolac, Boračke organizacije, javnih preduzeća i humanih ljudi odu i svi oni koji su to željeli, a nisu imali mogućnosti. Za sve učenike koji nisu išli u Školu u prirodi organizovana je redovna nastava.

Skola u prirodi HEADER2
Realizacija plana Škole u prirodi za učenike petih razreda počela je 7. 6. 2015. god. sa polaskom u 10,00 časova sa autobuske stanice u Sokocu. Sa učenicima su krenule njihove učiteljice: Bartula Novka, Petrić Marina i Vučković Bogdana. Ugodno putovanje i boravak poželjeli su im direktorica škole, Divna Janković, roditelji i novinar Info Radija Sokolac.

Put do Jahorine je protekao bez problema. Većina učenika nisu ranije bili na Jahorini pa su sa nestrpljenjem očekivali da ugledaju olimpijsku ljepoticu. Po dolasku u hotel sve je bilo spremno. Ispred hotela učenike su čekali animatori i osoblje hotela, koji su im pomogli da se smjeste.

Prvi utisak kod učenika bio je veoma pozitivan. Potom je uslijedilo upoznavanje sa kućnim redom hotela, prostorijama koje će koristiti za vrijeme boravka i pratećim sadržajima.

Prije večere imali smo sastanak sa direktorom hotela, direktoricom škole, predstavnikom turističke agencije, animatorima i doktorom Doma zdravlja Sokolac. Razgovarali smo o svim bitnim pitanjima koja se odnose na uspješnu realizaciju predviđenog programa.
Večera i kulturno-zabavni program trajao je do 21,30 časova, a potom su slijedile pripreme za spavanje.

Ovako je izgledao jedan dan na Jahorini:
6,30-7,00 – ustajanje, lična higijena, namiještanje kreveta.
7,00-7,45 – jutarnja gimnastika
8,00-9,00 – doručak
9,00-12,30 – nastavne aktivnosti po planu u prirodi ili učionici
13,00-14,00 – ručak
14,00-16,00 – odmor i aktivnosti po izboru učenika
16,00-18,00 – užina i sportska takmičenja
18,00-19,00 – kraći odmor i priprema za večeru
19,00-20,00 – večera i pripreme za kulturno zabavni program
20,00-21,30 – zabavni program
21,30-22,00 – priprema za spavanje
22,00-6,30 – spavanje.

Ovakav plan boravka odnosio se na svaki naredni dan, s tim što su djeca imala različite aktivnosti kada su u pitanju nastavni i zabavni sadržaji, kao što su: maskenbal, kviz znanja, veče imitacija, plesno veče, pidžama parti, crtanje panoa po grupama, sportska takmičenja, najurednija soba, najljepša frizura itd.
Učenici su pokazali veliko interesovanje da postignu što bolji rezultat i pokažu umijeće u svim oblastima. Posebno su željeli da osvoje neku od nagrada i pohvala.

Skola u prirodi HEADER3

Završna priredba imala je poseban značaj i doživljaj za djecu jer su pored zabavnog dijela imali i dodjelu diploma za najbolje rezultate u pojedinim aktivnostima kao i dodjelu diploma za sve učenike za aktivno učešće u školi u prirodi.
 
Za vrijeme boravka na Jahorini Plan škole u prirodi je veoma uspješno realizovan, a tome je svakako doprinio profesionalan i kolegijalan odnos učitelja. I najvažnije od svega je da su se svi učenici zdravi, veseli i zadovoljni vratili kući.

 

Vođa puta Škole u prirodi,
Bogdana Vučković


FOTO GALERIJA  fb_icon_325x325

Slično: