TAKMIČENJE: Škole za 21. vijek

Škole za 21. vijek je ambiciozni obrazovni program u trajanju od tri godine, koga je osmislio i provodi British Council, a finansira vlada Ujedinjnog Kraljevstva. Svečano otvaranje novog ciklusa programa „Škole za 21. vijek na Zapadnom Balkanu“ je održano 12. marta u hotelu Bristol u Sarajevu. U okviru promocije održano je i takmičenje škola koje su učestvovale u pilot fazi programa. Takmičenje „Škole za 21. vijek“ je organizovano u partnerskoj saradnji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstva za obrazovanje i kulturu Republike Srpske i British Councila BiH. Našu školu su predstavljali učenici Sergej Beatović i Đorđe Paunić, sa nastavnicom Tijanom Bjeljanić.

 

ZAŠTO ŠKOLE ZA 21. VIJEK?

Čovječanstvo ulazi u četvrtu industrijsku revoluciju, a pametne tehnologije donijeće niz promijena u ekonomiji, tržištu rada i našim životima. Obrazovanje je put da se djeca pripreme za izazove novog vremena. Pored klasičnog tehničkog znanja u oblasti informacionih tehnologija poslovi budućnosti 21. vijeka će tražiti nova znanja i nove vještine. Uz digitalnu pismenost, za napredak i pojedinca i društva biće neophodno kreativno, kritičko i analitičko razmišljanje u rješavanju problema.

Podučavajući djecu vještinama potrebnim za 21. vijek ulažemo u njihovu budućnost, a time i u budućnost ekonomija Zapadnog Balkana. Ovaj program će pomoći obrazovnim sistemima u regionu Zapadnog Balkana da, kao u najnaprednijim zemljama svijeta, učenicima omoguće usvajanje vještina koje će im sutra obezbjediti bolje šanse za zapošljavanje i lični napredak. Investiranjem u učenike sada, ulažemo u njihovu budućnost.

Nedavna istraživanja pokazuju da će većina poslova u budućnosti biti u oblasti brzo rastućeg IT sektora. Slijedeći takve pokazatelje, naš program se fokusira na uvođenje vještina koje poslodavci smatraju poželjnim u obrazovne sisteme: kritičko razmišljanje, rješavanje problema, kreativnost i timski rad u pronalaženju rješenja za svakodnevne probleme. U saradnji sa svim obrazovnim institucijama u zemljama, želimo podržati poboljšanje nastavnih praksi u učionicama širom Zapadnog Balkana, te izgradnjom vještina kod mladih osigurati im bolje šanse za posao u budućnosti.

O PROGRAMU ŠKOLE ZA 21. VIJEK

Škole za 21. vijek je ambiciozni obrazovni program u trajanju od tri godine, kojeg je osmislio i provodi British Council, a finansira vlada Ujedinjnog Kraljevstva, u ukupnom iznosu od 10 miliona funti. Program će omogućiti usvajanje vještina kritičkog razmišljanja, rješavanja problema i programiranja za preko milion učenika uzrasta od 10 do 15 godina u zemljama širom Zapadnog Balkana.

Ovaj program provodimo u partnerstvu sa nadležnim obrazovnim institucijama u zemljama učesnicama. On će učenicima omogućiti da uče na zabavan, interaktivan i inovativan način. Pored sticanja vještina kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, djeca će steći i praktične vještine kodiranja, te će imati priliku da usavršavaju svoje vještine kroz povezivanje različitih uređaja. U sklopu programa, svaka škola će dobiti određeni broj Micro:bit uređaja – ručnih računara na kojima djeca mogu programirati i koji mogu koristiti za sve školske predmete, kako bi rješavali svakodnevne probleme.

Slično: