РАСПОРЕД ЧАСОВА: понедјељак, 20. 1. 2020. године

ПРВА СМЈЕНА

РАЗРЕД 1. 2. 3. 4. 5. 6.
VI1 ТЕХНИЧКО СРПСКИ Ј. РУСКИ Ј. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА К. ЕНГЛЕСКИ Ј.
VI2 ЕНГЛЕСКИ Ј. ФИЗИЧКО В. МУЗИЧКА К. СРПСКИ Ј. РУСКИ Ј. /
VII1 РУСКИ Ј. СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО В. ТЕХН/ИНФ. ТЕХН/ИНФ.
VII2 МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА К. СРПСКИ Ј. ФИЗИКА ФИЗИЧКО В. РУСКИ Ј.
VIII1 СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА ТЕХН/ИНФ. ЕНГЛЕСКИ Ј. ФИЗИКА МУЗИЧКА К.
VIII2 ФИЗИКА РУСКИ Ј. СРПСКИ Ј. ТЕХН/ИНФ. МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО В.
IX1 ФИЗИЧКО В. ТЕХН/ИНФ. ФИЗИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ Ј. ОДЈЕЉЕНСКА З.
IX2 МУЗИЧКА К. ФИЗИКА ФИЗИЧКО В. РУСКИ Ј. МАТЕМАТИКА ОДЈЕЉЕНСКА З.

ДРУГА СМЈЕНА

РАЗРЕД ПРЕТЧАС 1. 2. 3. 4. 5. 6.
VI3 / РУСКИ Ј. ИНФОРМАТИКА СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО В. ВЈЕРОНАУКА
VI4 / ТЕХН/ИНФ. ЕНГЛЕСКИ Ј. РУСКИ Ј. ФИЗИЧКО В. ИСТОРИЈА СРПСКИ Ј.
VII3 / ФИЗИКА СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЈА ОДЈЕЉЕНСКА З. ФИЗИЧКО В.
VII4 ФИЗИКА БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА СРПСКИ Ј. ИСТОРИЈА ЛИКОВНА К. /
VIII3 / МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЈА ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА СРПСКИ Ј. ХЕМИЈА
VIII4 / СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА ГЕОГРАФИЈА ХЕМИЈА ВЈЕРОНАУКА ЛИКОВНА К.
IX3 / МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ Ј. ХЕМИЈА ЛИКОВНА К. СРПСКИ Ј. БИОЛОГИЈА
IX4 / ЕНГЛЕСКИ Ј. МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЈА СРПСКИ Ј. ХЕМИЈА ИСТОРИЈА

НАПОМЕНА: ОБРАТИТИ ПАЖЊУ НА ПРЕТЧАС (УЧЕНИЦИ ДРУГЕ СМЈЕНЕ)!
Распоред часова за цијелу седмицу ученицима ће бити прочитан у понедјељак у току наставе.

Слично: