Provedena prva faza sanacije školskih objekata

Nakon sastanka koji se odvijao u  prostorijama OŠ “Sokolac”, a kojem su pored direktorice Škole Divne Janković prisustvovali načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica, predstavnici UNDP-a BiH i predstavnik firme „Tehnogradnja“ d.o.o. (koja je izabrana za izvođača radova) radovi na sanaciji zgrade škole su i otpočeli upravo onako kako je i dogovoreno. Radi se o projektu Poboljšanja energetske efikasnosti (radovi iz programa – green economic development – project environment – GEDEnv UNDPBiH).

Prva faza radova započela je 10. decembra i odvijala se onako kako je preduzimač radova i obećao. Uz saglasnost Ministarstva, nastava je obustavljena u periodu od 10. do 14. decembra, a za to vrijeme zamijenjeni su otvori na svim prostorijama u okviru velike i male školske zgrade.  Učenici su se 14. decembra vratili na nastavu. Nastavni dani biće nadoknađeni prema utvrđenom rasporedu tako što će se nastava odvijati subotama – u prvom polugodištu tri radne subote, a u drugom jedna.

Radovi na potpunoj sanaciji škole planirani su u više faza i sljedeća bi trebalo da se odvija u toku školskog raspusta, ako to vremenski uslovi budu dozvolili.


Lingvistička sekcija

Slično: