Pregled provedenih takmičenja i testiranja u školskoj 2018/2019. godini

Pored redovnih školskih aktivnosti koje se odvijaju onako kako predviđaju planovi i programi za određene školske predmete u okviru jedne školske godine, u školi se izvode i određene aktivnosti koje ne ulaze u okvire redovnih časova. Između ostalog tu možemo da pomenemo pripreme za određena takmičenja u znanju.


Takmičenja su se i ove godine organizovala onako kako je to predvidio kalendar takmičenja. Učenici su se prvo takmičili na školskom nivou, a zatim i na regionalnom i republičkom i to iz srpskog, ruskog i engleskog jezika, vjeronauke, matematike, hemije i fizike. Naša škola je bila domaćin za dva takmičenja na regionalnom nivou – u atletici i iz hemije. Na regionalnom nivou Nataša Koprivica (deveti razred) na takmičenju iz ruskog jezika podijelila je prvo mjesto sa učenicom iz Kalinovika; Katarina Cvijetić, Teodora Đerić i Luka Kezunović (sedmi razred), Milica Borovčanin (osmi razred), Anastasija Simić ( deveti razred) takmičili su se u znanju iz fizike; Andrea Aleksić (sedmi razred) iz srpskog jezika; Stefan Radjeljac (deveti razred) iz engleskog; iz hemije Milica Borovčanin (osmi razred); iz matematike znanje su pokazali Andrea Aleksić (sedmi), Milica Borovčanin, Strahinja Čobović, Marija Grujić (osmi), Jelena Todorović i Nataša Koprivica (deveti razred).Učenica Andrea Popović uzela je učešće na eparhijskom takmičenju iz vjeronauke.

Naša škola se ove godine pripojila onoj grupi škola u kojima se sprovodi eksperimentalna mala matura tako da se testiranje dešavalo u dva navrata. Prvi put 9. i 10. aprila kada su učenici radili probne testove iz srpskog jezika i matematike, a onda su 5. i 6. juna radili probnu malu maturu – opet su rađeni testovi iz srpskog jezika i matematike.

Učenici petih razreda su imali provjeru učeničkih postignuća iz matematike, a učenici sedmih razreda iz informatike.

Slično: