OBAVJEŠTENJE: Prijem učenika prvog razreda

Na osnovu instrukcija Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, a u skladu sa aktuelnom vanrednom situacijom, tradicionalni svečani prijem učenika prvog razreda neće biti organizovan. 

Polaznici osnovne škole će sa svojim roditeljima, u utorak, 1. septembra 2020. godine doći u dvorište centralne škole prema sljedećem rasporedu:

I-1: 8,00 – 9,00
I-2: 9,30 – 10,30
I-3: 11,00 – 12,00
I-4: 12,30 – 13,30

Spiskovi učenika po odjeljenjima objavljeni su na ulazu škole.

Slično: