Lingvistička sekcija

Na redovnim časovima srpskog jezika značajne lingvističke oblasti se izučavaju pojedinačno, kao nastavne jedinice, kontinuirano se obrađuju i obogaćuju kako bi razvoj jezičkih i stilskih sposobnosti učenika bio korektan, značajan i trajan. Lingvistička sekcija poklanja posebnu pažnju nešto drugačijim i složenijim zadacima od onih koji se obrađuju na redovnim časovima.

Lingvistička sekcija OŠ „Sokolac“ broji dvadeset članova i radi u dvije grupe – utorkom i četvrtkom. Sekcija radi prema planu koji je osmišljen u skladu sa savremenim oblicima i metodama rada; ostvaruje dobru saradnju i sa drugim sekcijama, koje rade u školi, ali i sa lokalnim medijima.

Ciljevi ove sekcije jesu pravilno i jasno izražavanja u svim prilikama i na svim mjestima, dakle osposobljavanje učenika za samostalnu jezičku nadogradnju. Neophodno je da se razbiju formalni okviri rada sekcije, da se učenici angažuju u novim procesima i projektima koji se dešavaju u okviru škole, ali i zajednice u kojoj žive i stvaraju, tako da im je u radu sekcije omogućeno da razvijaju svoje stvaralačke sposobnosti učestvujući u priredbama, prvenstveno kao reporteri, oblikovanju i pravljenju radio-emisije, koja se emituje na lokalnoj radio-stanici, gdje mogu da ispolje svoju slobodu ali i da se nauče odgovornosti. U redovnim aktivnostima na časovima sekcije bave se jezičkim zavrzlamama, prikupljanju riječi, prvenstveno tuđica koje su ušle u srpski jezik, zatim riječi iz žargona, pripremaju se za takmičenja rješavajući teže jezičke zadatke.

U skladu sa modernizacijom naše škole i informatičkim obrazovanjem učenika, ove školske godine osmišljena je nova organizacija rada u Lingvističkoj sekciji, upravo prema novim potrebama. Tradicionalni oblici rada više ne motivišu učenike, teško se odazivaju klasičnim zahtjevima pa su uvedeni novi oblici zadataka i drugačije metode, te je i sam rad sa učenicima organizovan u skladu sa tim. Nemoguće je izostaviti ono što nosi vrijeme informacija i tehnologije, ali je veoma važno sačuvati i tradicionalne kulturne vrijednosti, povezati ih sa savremenim sredstvima informisanja i života, tako da su učenici ove sekcije naročito angažovani u radu školskog sajta.

Rad u sekciji upućuje učenike na razvijanje jezičke kulture, na istraživanja iz različitih oblasti, podstiče samoinicijativu i razvija komunikativnost.


RADIO EMISIJA: „Iz školskih klupa“

Emisija „Iz školskih klupa“, koja se emituje na talasima „Info radija“ Sokolac nedjeljom u 11,05 časova, bavi se temama interesantnim djeci na nivou osnovnog obrazovanja. Neke od njenih stalnih rubrika imaju takav sadržaj da privlače pažnju i odraslih jer nerijetko obrađuju i njima zanimljive teme. Kreiranje ove emisije, u kojem učestvuju učenici na časovima sekcija uz pomoć nastavnika, omogućava djeci razvijanje novih saznanja i ispoljavanje određenih mogućnosti kroz nove uloge koje nisu zastupljene na redovnim časovima. Mali urednici, voditelji, istraživači, reporteri prvenstveno su djeca koja su članovi Lingvističke sekcije kojoj je jedan od ciljeva njegovanje jezika i jezičke kulture i na ovaj način.

Uređuje: Jadranka Janković


© 2018 Info radio Sokolac / Osnovna škola „Sokolac“


https://www.facebook.com/pg/ossokolac/photos/?tab=album&album_id=2208657709367828