Site icon Основна школа СОКОЛАЦ

Лингвистичка секција

На редовним часовима српског језика значајне лингвистичке области се изучавају појединачно, као наставне јединице, континуирано се обрађују и обогаћују како би развој језичких и стилских способности ученика био коректан, значајан и трајан. Лингвистичка секција поклања посебну пажњу нешто другачијим и сложенијим задацима од оних који се обрађују на редовним часовима.

Лингвистичка секција ОШ „Соколац“ броји двадесет чланова и ради у двије групе – уторком и четвртком. Секција ради према плану који је осмишљен у складу са савременим облицима и методама рада; остварује добру сарадњу и са другим секцијама, које раде у школи, али и са локалним медијима.

Циљеви ове секције јесу правилно и јасно изражавања у свим приликама и на свим мјестима, дакле оспособљавање ученика за самосталну језичку надоградњу. Неопходно је да се разбију формални оквири рада секције, да се ученици ангажују у новим процесима и пројектима који се дешавају у оквиру школе, али и заједнице у којој живе и стварају, тако да им је у раду секције омогућено да развијају своје стваралачке способности учествујући у приредбама, првенствено као репортери, обликовању и прављењу радио-емисије, која се емитује на локалној радио-станици, гдје могу да испоље своју слободу али и да се науче одговорности. У редовним активностима на часовима секције баве се језичким заврзламама, прикупљању ријечи, првенствено туђица које су ушле у српски језик, затим ријечи из жаргона, припремају се за такмичења рјешавајући теже језичке задатке.

У складу са модернизацијом наше школе и информатичким образовањем ученика, ове школске године осмишљена је нова организација рада у Лингвистичкој секцији, управо према новим потребама. Традиционални облици рада више не мотивишу ученике, тешко се одазивају класичним захтјевима па су уведени нови облици задатака и другачије методе, те је и сам рад са ученицима организован у складу са тим. Немогуће је изоставити оно што носи вријеме информација и технологије, али је веома важно сачувати и традиционалне културне вриједности, повезати их са савременим средствима информисања и живота, тако да су ученици ове секције нарочито ангажовани у раду школског сајта.

Рад у секцији упућује ученике на развијање језичке културе, на истраживања из различитих области, подстиче самоиницијативу и развија комуникативност.


РАДИО ЕМИСИЈА: „Из школских клупа“

Емисија „Из школских клупа“, која се емитује на таласима „Инфо радија“ Соколац недјељом у 11,05 часова, бави се темама интересантним дјеци на нивоу основног образовања. Неке од њених сталних рубрика имају такав садржај да привлаче пажњу и одраслих јер неријетко обрађују и њима занимљиве теме. Креирање ове емисије, у којем учествују ученици на часовима секција уз помоћ наставника, омогућава дјеци развијање нових сазнања и испољавање одређених могућности кроз нове улоге које нису заступљене на редовним часовима. Мали уредници, водитељи, истраживачи, репортери првенствено су дјеца која су чланови Лингвистичке секције којој је један од циљева његовање језика и језичке културе и на овај начин.

Уређује: Јадранка Јанковић


© 2018 Info radio Sokolac / Osnovna škola „Sokolac“


Exit mobile version