KAMPANJA „SPRIJEČIMO VRŠNJAČKO NASILJE“

U okviru kampanje „Spriječimo vršnjačko nasilje“, koju provodi MUP Republike Srpske u periodu od 25. oktobra do 10. novembra na teritoriji cijele  zemlje, policijski službenici naše stanice – zamjenik komandira Pavle Borovčanin i Boro Tadić – održali predavanje u OŠ „Sokolac“.

U školskoj fiskulturnoj sali, 5. 11. 2018. godine pripadnici MUP-a održali su predavanje o vršnjačkom nasilju. Prema riječima policajaca vršnjačko nasilje se dijeli na fizičko i verbalno nasilje, s tim da fizičko podrazumijeva, u najboljem slučaju, gurkanje, štipanje, a u gorem slučaju nanošenje težih tjelesnih povreda koje mogu prouzrokovati čak i smrt. Verbalno nasilje podrazumijeva vrijeđanje zbog fizičkog izgleda nekog lica, finansijske situacije ili zbog nacionalnosti.

Policijski službenici su se potrudili da učenicima sa razumljivog aspekta ukažu na probleme sa kojima mogu da se susretnu pa su im pričali o direktnom i indirektnom nasilju:

Nema djeteta koje nije učestvovalo u vršnjačkom nasilju – istakli su policajci, naglasivši da pojedini učenici žele da steknu popularnost i strahopoštovanje pa se na pogrešan način ophode prema drugima. Podvukli su i to da osoba sa napunjenih četrnaest godina odgovara pred zakonom. Prema njihovim riječima kršenjem zakona snose se odgovarajuće posljedice i propisane su kazne za maloljetnike, među kojima može biti i maloljetnički zatvor.

Pripadnici MUP-a su skrenuli pažnju i na opasnosti koje nosi internet upozoravajući da se najviše nasilja događa putem internet aplikacija kao što su: Fejsbuk, Instagram i Viber i da je zakon jasno regulisan prema toj vrsti nasilja. Ono što je najbitnije jeste to da je svaki vid nasilja neophodno prijaviti. Takođe su istakli da u našoj školi imaju sve manje intervencija, što je za svaku pohvalu.

Ove godine je bilo mnogo manje incidenata i mi bismo voljeli da što manje dolazimo u školu povodom toga.

Na kraju predavanja ostavili su mogućnost učenicima i nastavnicima da postavljaju pitanja i da iznesu svoja iskustva, što se i desilo, tako da je ova rasprava ostavila dubok odjek među učenicima.

 


Nikola Kosorić, Đorđe Kosorić (Lingvistička sekcija)

Slično: