OSNOVNA ŠKOLA "SOKOLAC" ISTORIJAT

Na jednom mjestu je zabilježeno da je škola u Sokocu otvorena 1871. godine, ali nema nikakvih izvora za tu godinu, pa se ne može uzeti kao pouzdan podatak. U jednom zvaničnom popisu srpskih škola za Sokolac je uneseno: ,,Škola je sagrađena i počela svoj rad 1875. godine“, a najpoznatiji dokument o početku rada škole je sljedeći zapis:

,,Mi kmetovi sa Glasinca podižemo 1875. godine Srpsku školu na Glasincu i proglasismo Milovana Crnogorca za učitelja…“.

Dakle, prvi učitelj je bio Milovan Crnogorac.

U drugom zapisu, koji je manje pouzdan, stoji da je škola počela sa radom 1875. godine i da je prvi učitelj bio Risto Čajkanović. U zapisu stoji i da je školu punih trideset godina, poslije njenog osnivanja izdržavala Srpska pravoslavna crkva. Prema tome, može se reći da škola u Sokocu spada u najstarije škole u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske.

1928. godine otvorena je škola u Ćavarinama u kojoj su bili prvi učitelji Čevrkapa Lepa i Miodrag Janković. Radila je prvo kao mala (četvorogodišnja), da bi kasnije prerasla u osmorazrednu osnovnu školu.

Osnovna škola na Ravnoj Romaniji otvorena je prvi put u istoriji Romanije u privatnoj kući Tomić Ilije 1937. godine. Tomić Ilija ustupio je vlastitu zgradu za smještaj škole. Prvi učitelj koji je počeo raditi u toj školi bila je Nevenka Vojnović, učiteljica rodom iz Sarajeva. Ona je radila u toj školi od 1937. do 1941. godine. Zbog Drugog svjetskog rata i dizanja ustanka na Romaniji 1941. godine osnovna škola Ravna Romanija je prestala sa radom.

Osnovna škola u Sokocu, nakon završetka Drugog svjetskog rata nastavila je svoj rad 1. septembra 1946. godine i nosila je naziv ,,Slaviša Vajner Čiča“, ime revolucionara koji je ostavio svoj život u sukobu sa neprijateljem na legendarnoj Romaniji. Škola je poslije rata bila jedna od najljepših i najvećih na području opštine. U zapisima stoji da je školu osnovao još bivši Sreski Narodni odbor Sokolac, u Sokocu 1946. godine. Već 1964. godine. škola je imala područna odjeljenja u Podromaniji i na Ravnoj Romaniji. Direktor škole bio je Jovan Đokić, a sekretar škole Jovan Tošić.

Školske 1971/72. godine kada su ,,Mladi lingvisti“ učestvovali na takmičenju svih škola BiH, od 180 škola, škola ,,Slaviša Vajner Čiča“ zauzela je 25. mjesto.

Sedamdestih godina škola u Sokocu u svom sastavu imala područna odjeljenja: Ćavarine, Dolovi, Košutica, Bjelosavljevići, Podromanija i Ravna Romanija.

Škola je učestvovala na svim međunarodnim i regionalnim takmičenjima iz skoro svih predmeta, a ekipa iz istorije na čelu sa nastavnikom Vuković Slavišom na republičkom takmičenju u Bosanskom Petrovcu, zauzela je visoko mjesto.

Od sedamdeset osme škola posluje kao Osnovna organizacija udruženog rada. Proces rada se odvija u radnim jedinicama: matična škola Sokolac, područna škola Podromanija, Bjelosavljevići, Ćavarine, Košutica, Knežina, Drapnići i Sokolovići. U područnoj školi Ravna Romanija u tom periodu nije se izvodila nastava, djeca su putovala u školu u Podromaniju. Tamo je ukinuta škola i prestala je sa radom.

U školi su radile sekcije u kojima je učešće uzimao veliki broj učenika: u nižim razredima od prvog do četvrtog – Literarna sekcija – rukovodilac Tošić Radoslavka, Dramska sekcija – Lizdek Staka, Recitatorska – Mrdović Radmila, Likovna – Borovčanin Kristija, Ritmička – Kosorić Stevka, Cvjećarska sekcija – Vuković Milica.

U odjeljenjima od petog do osmog razreda radili su učenici u sekcijama: Literarna, Recitatorska, Dramska, Saobraćajna, Bibliotekarska, Novinarska itd. Učenici škole učestvovali su na raznim takmičenjima i postizali dobre rezultate. Na takmičenju u stonom tenisu stonoteniserska sekcija pod rukovodstvom Miodraga Petrovića osvojila je prvo mjesto na regionalnom takmičenju. Atletičari sa rukovodiocem Jovanović Žikom postigli su dobar uspjeh, pa su pozvani od strane Atletskog saveza BiH u atletsku školu na Tjentište u trajanju od nekoliko dana. Saobraćajna sekcija pod rukovodstvom Vladimira Marića 21. aprila 1979. godine na Ilidži osvojila je jednu srebrenu i tri bronzane medalje. Literarna sekcija na čelu sa Radoslavkom Tošić učestvovala je na takmičenju u Sarajevu i osvojila prvo mjesto. Što se tiče programa uvođenja inovacija 1978. godine, doneseno je sledeće:

Tokom čitave godine primjenjivaće se individualna nastava, grupni oblik rada i uvođenje timske nastave. U organizaciji redovnog nastavnog procesa primjenjuje se savremena tehnologija nastavnog rada individualizovana, poluprogramirana i problemska nastava.

Veoma važan dan i datum za osnovnu školu ,,Slaviša Vajner Čiča“ bio je izlazak lista pod nazivom ,,Romanijska svitanja“. List je izašao 29.11.1978. godine. Izdavač je Redakcijski odbor u saradnji sa učenicima. Nekoliko godina kasnije list je dobio novi naziv ,,Osnovac“.

5

11. maj bio je dan škole ,,Slaviša Vajner Čiča“ kada su svake godine organizovane priredbe, takmičenja i druge svečanosti. Škola je često organizovala ekskurzije za završne razrede ali i brojne radne akcije, jednodnevne posjete, ljetovanja i izlete. Školske 1979/80. izvršena je transformacija školstva, ukinuta su dva područna odjeljenja u Bjelosavljevićima i Ćavarinama. Tako su učenici i prosvjetni radnici priključeni centralnoj školi u Sokocu. Takođe u toj školskoj godini otvorena su tri pripremna (predškolska) odjeljenja u kojima su radila tri nastavnika razredne nastave. Po prvi put ova škola je uradila ambleme za nastavnike i učenike.

1979. godine škole ,,Pavle Goranin“ Kaljina i ,,Petar Kočić“ Sokolovići, priključile su se školi ,,Slaviša Vajner Čiča“ Sokolac. Škola je školske 1980/81. imala oko dvadeset sekcija i organizacija kao što su: Omladinska organizacija, Organizacija Crvenog krsta, Šahovska sekcija, Stonoteniserska, Streljačka, Literarna, Novinarska, Bibliotekarska, Odbojkaška sekcija, Smučarska i mnoge druge. Sve ove organizacije postizale su zavidne uspjehe u svom radu kao i na mnogim takmičenjima.

Školske 1981/82. ukupan broj učenika škole ,,Slaviša Vajner Čiča“ Sokolac sa područnim odjeljenjima iznosio je 1470. Ukupno u centralnoj školi Sokolac postojalo je četrnaest odjeljenja razredne nastave, dva kombinovana odjeljenja i jedno odjeljenje predškolskog vaspitanja. Od petog do osmog razreda formirano je sedamnaest odjeljenja. Osim nastavnog kadra u školi su radila i dva pedagoga Marić Vladimir, Borovčanin Snježana, bibliotekar Srdić Vasilija, a tadašnji fond biblioteke je bio oko 10500 knjiga.

U školskoj 1984/85. godini nastavu je pohađalo 1632 učenika.

3

Ekipa Radio-televizije Sarajevo sa učenicima škole u Sokocu ponekad bi snimala tv. emisije kao što su: ,,Šta djeca znaju o zavičaju“, ,,Hiljadu škola – hiljadu radosti“, ,,Ogledalo – pogledalo“ i druge. Mladi lingvisti pod rukovodstvom nastavnice Duške Arsenijević na brojnim takmičenjima postizali su zavidne rezultate.

Veoma često su provođena testiranja znanja iz matematike, geografije, fizike i drugih predmeta gdje su učenici pokazivali odlične rezultate.

U ratnim devedesetim godinama skoro sve područne škole se zatvaraju, pa se broj đaka u centralnoj školi naglo povećava. Prilivu đaka doprinosi i raseljeno stanovništvo iz drugih gradova BiH, tako da je u odjeljenjima bilo preko 4o učenika.

Devedesetih godina na raznim takmičenjima i smotrama znanja iz fizike i matematike najbolje uspjehe pokazivali su učenici: Nešković Tatjana, Mumović Nedeljko, Borovčanin Momčilo, Odović Tanja i drugi. 1990. godine održano je u Sarajevu finalno takmičenje BiH Lige mladih lingvista. Od deset škola plasiranih u super finalu naša škola je tada zauzela prvo mjesto, a najbolji pojedinac bio je Šćekić Predrag. Na regionalnom takmičenju iz matematike i fizike održanom aprila 1995. godine učenici naše škole koji su pokazali najbolje znanje bili su: Ponjarac Milenko, Vitomir Slavica, Kosorić Slavica, Janković Vuk i drugi.

Na Republičkom takmičenju iz fizike koje je bilo održano 24. 04. 1999. godine u Zvorniku, učenik Vitomir Žarko zauzeo je dugo mjesto. Vitomir Žarko je na brojnim regionalnim i republičkim takmičenjima iz fizike i matematike postizao veoma zapažene rezultate.

Škola u Sokocu je školske 2000/2001. godine formirala Odjeljenje za djecu sa posebnim potrebama a učiteljica je bila Đurović Gordana, defektolog. To odjeljenje i danas radi.

2003. godine izvršena je nadgradnja manjeg objekta Osnovne škole, tako da su dobijene četiri nove učionice i time omogućen prelazak na devetogodišnje školovanje u osnovnoj školi.

Od februara do maja 2007. godine održana su brojna takmičenja iz oblasti znanja i sporta. Za regionalno takmičenje iz istorije naša škola je bila domaćin, a iz regionalnog takmičenja iz srpskog jezika u ukupnom plasmanu učenici naše škole su bili najbolji.

4

Na republičkom takmičenju u ukupnom plasmanu postigli su 5. mjesto i to: Borovčanin Dušan, Curović Nevena, Vučković Suzana i Zoranović Ivana. Ovaj uspjeh su postigli uz instrukcije i veliki trud i rad nastavnika Mića Abazovića. Na Republičkom takmičenju održanom u Doboju 17. 05. 2008. godine učenik  Borovčanin Dušan u konkurenciji osmih razreda osvojio je prvo mjesto. To je izuzetan uspjeh, kako učenika, tako i nastavnika Mića Abazovića.

U aprilu 2007. godine naša škola u saradnji sa Atletskim klubom Sokolac bila je domaćin regionalnog, a u maju, republičkog takmičenja u atletici u okviru Malih olimpijskih igara. Na takmičenju je bio veliki broj učesnika iz atletskih disciplina.

06. 03. 2009. godine izašao je prvi broj školskog lista ,,Iskra“. Osnivač i izdavač je Osnovna škola ,,Sokolac“ u Sokocu. Glavni urednik lista je Biljana Cvijetić, nastavnik srpskog jezika. Redakcija lista je Novinarska sekcija škole.

Mnogi učenici Osnovne škole ,,Sokolac“ iz Sokoca postali su primjerni građani i ugledni ljekari, profesori, magistri i stručnjaci u mnogim drugim oblastima i profesijama.

Danas, veliki broj radnika u vaspitno-obrazovnom procesu su bivši učenici naše škole.

2