Dramsko-recitatorska sekcija

Članovi Dramsko-recitatorske sekcije zaduženi su za pripremu školskih svečanosti povodom obilježavanja praznika. Sekcija okuplja učenike viših razreda sa izraženim sklonostima ka recitovanju i glumi. Radi se na razvijanju ljubavi prema književnosti, izražajnom čitanju, upoznavanju sa djelima istaknutih pisaca i pjesnika, te formiranju kritičkog stava. Učenici pokazuju interesovanje i rado učestvuju u kreiranju nastupa. Časovi sekcije su edukativnog karaktera, ali u isto vrijeme i časovi druženja, humora i razvijanja pozitivnih osobina ličnosti.

Dramsko-recitatorska sekcija (probe i nastupi)

Sekcija počinje sa radom u septembru, svake nove školske godine. U sekciju je uključeno oko 20 učenika viših razreda. Časovi se održavaju dva puta sedmično. Cilj i zadatak rada ove sekcije je da se kod učenika pobudi interes za recitovanjem, učenjem recitala i igrokaza. Sekcija podstiče razvijanje mašte, kreativnosti i originalnosti. Osposobljava učenike za lijepo i izražajno recitovanje. Kod učenika se razvija ljubav prema knjizi i ljepoti poezije.

Cilj rada ove sekcije je i prepoznati i razvijati glumački talenat učenika. Tokom uvježbavanja igrokaza, učenici uče tekst, uče se pravilno izražavati, uče osnove glume, uče mimiku i gestove, te zajedno izgrađuju potrebne rekvizite za nastupe na školskim priredbama.

Dramsko-recitatorska sekcija ostvaruje saradnju sa drugim školskim sekcijama te zajedno sa njima organizuje prigodne priredbe i druge manifestacije i na nivou lokalne zajednice. Na časovima se spajaju različite umjetnosti. Nastavnik ima ulogu koordinatora i kad god je to moguće prepušta inicijativu i vođstvo učenicima kako bi stekli samopouzdanje i samostalnost u radu.

Rukovodilac sekcije: Nataša Cvijetić


https://www.facebook.com/pg/ossokolac/photos/?tab=album&album_id=2208660662700866