Site icon Основна школа СОКОЛАЦ

Драмско-рецитаторска секција

Чланови Драмско-рецитаторске секције задужени су за припрему школских свечаности поводом обиљежавања празника. Секција окупља ученике виших разреда са израженим склоностима ка рецитовању и глуми. Ради се на развијању љубави према књижевности, изражајном читању, упознавању са дјелима истакнутих писаца и пјесника, те формирању критичког става. Ученици показују интересовање и радо учествују у креирању наступа. Часови секције су едукативног карактера, али у исто вријеме и часови дружења, хумора и развијања позитивних особина личности.

Драмско-рецитаторска секција (пробе и наступи)

Секција почиње са радом у септембру, сваке нове школске године. У секцију је укључено око 20 ученика виших разреда. Часови се одржавају два пута седмично. Циљ и задатак рада ове секције је да се код ученика побуди интерес за рецитовањем, учењем рецитала и игроказа. Секција подстиче развијање маште, креативности и оригиналности. Оспособљава ученике за лијепо и изражајно рецитовање. Код ученика се развија љубав према књизи и љепоти поезије.

Циљ рада ове секције је и препознати и развијати глумачки таленат ученика. Током увјежбавања игроказа, ученици уче текст, уче се правилно изражавати, уче основе глуме, уче мимику и гестове, те заједно изграђују потребне реквизите за наступе на школским приредбама.

Драмско-рецитаторска секција остварује сарадњу са другим школским секцијама те заједно са њима организује пригодне приредбе и друге манифестације и на нивоу локалне заједнице. На часовима се спајају различите умјетности. Наставник има улогу координатора и кад год је то могуће препушта иницијативу и вођство ученицима како би стекли самопоуздање и самосталност у раду.

Руководилац секције: Наташа Цвијетић


Exit mobile version