Kategorija: Obavještenja

Kuda idu naša djeca?!

Osnovo školovanje, sa kojim počinje, u neku ruku, samostalan život jednog djeteta, biva ono na čemu se postavljaju temelji ne samo u sticanju znanja nego i jedan od osnovih stubova u formiranju ličnosti. Na...

Priredba dobrodošlice najmlađim đacima

Svečanom priredbom u Osnovnoj školi „Sokolac“ dočekano je 74 novih učenika prvih razreda. Najmlađe đake dočekali su učitelji i osnovci koji su za njih priredili prigodan program. Dočeku prvačića prisustvovali su načelnik opštine Sokolac,...

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU I TRANSPORT 125 TONA UGLJA

JU Osnovna škola „Sokolac“ Sokolac Broj: 01-443/17 Datum: 04.07.2017.godine 1. OPŠTI PODACI 1.1. Podaci o ugovornom organu Ugovorni organ: JU Osnovna škola „Sokolac“ Adresa: ul. Omladinska br.2, 71350 Sokolac IDB/JIB: 4401595330008 Telefon: 057/448-573 Faks:...