Kategorija: Obavještenja

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU I TRANSPORT 125 TONA UGLJA

JU Osnovna škola „Sokolac“ Sokolac Broj: 01-443/17 Datum: 04.07.2017.godine 1. OPŠTI PODACI 1.1. Podaci o ugovornom organu Ugovorni organ: JU Osnovna škola „Sokolac“ Adresa: ul. Omladinska br.2, 71350 Sokolac IDB/JIB: 4401595330008 Telefon: 057/448-573 Faks:...