Osnovna škola "SOKOLAC" NOVOSTI

FIZIČKA AKTIVNOST NEOPHODNA ZA ZDRAV ŽIVOT

Za unapređenje i očuvanje, kako fizičkog tako i mentalnog zdravlja, fizička aktivnost je neophodna. Trebamo biti svjesni koliko je sport važna aktivnost u našim životima i zato svim školarcima preporučujemo, ako se aktivno ne bave sportom, da makar časove fizičkog vaspitanja iskoriste kao jedan od veoma važnih treninga u toku sedmice.

PETI REDOVNI REPUBLIČKI SEMINAR ZA NASTAVNIKE SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

U organizaciji Društva nastavnika srpskog jezika i književnosti i Pedagoškog zavoda Republike Srpske, na Jahorini, 29. i 30. septembra, održan je Peti republički seminar za nastavnike srpskog jezika i književnosti. U radu je učestvovalo oko 200 nastavnika iz Republike Srpske ali i nekolicina nastavnika iz Srbije, što je novina na ovogodišnjem seminaru. Saradnja nastavnika sa šireg srpskog govornog područja planirana je i u budućnosti a naredna aktivnost bi trebala da bude seminar u Beogradu.

Saradnja Lingvističke sekcije sa lokalnim medijima

Ciljevi i zadaci Lingvističke sekcije jesu osposobljavanje učenika za samostalno, jasno, precizno pričanje, prepričavanje, analizu, korišćenje odgovarajućih oblika reči, shvatanje njihovog značenja i uočavanje razlika – uopšte pravilnog i jasnog izražavanja u svim prilikama....

Obilježen Evropski dan jezika

Pripadnici svakog naroda treba da čuvaju i vole svoj jezik ali i da imaju volju za učenjem stranih. Evropa ima 45 država u kojima se priča različitim jezicima. Da bi se ljudi podstakli da...

Izlet u Višegrad za učenike četvrtih razreda

Kao i svake godine, tako i ove, jednodnevni izlet za četvrte razrede, planiran Godišnjim programom rada škole, organizovan je 19. 09. 2018. godine u daljoj okolini – posjeta gradu Višegradu sa obilaskom Andrićgrada i...

Sportske aktivnosti u prirodi

Dana 14. 9. 2018. godine Osnovna škola „Sokolac“ je organizovala jednodnevni izlet za oko 900 učenika škole. Lokacija je bila poznato izletište u Brezjaku. Učenici i nastavnici su organizovano krenuli ispred škole u 9...